شناسهٔ خبر: 91998 - سرویس ریلی
نسخه قابل چاپ

به منظور مانع‌زدایی‌ و پشتیبانی از تولید در شرکت راه‌آهن انجام شد:

تنقیح ۵۲۰ مورد قانون و ۱۸۲۸ مورد مقررات مرتبط با صنعت حمل‌ونقل ریلی/ بازنگری بیش از ۱۶۰۰ مصوبه هیئت مدیره شرکت راه‌آهن مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹

ساختمان راه آهن جمهوری اسلامی ایران با تشکیل کارگروهی در دفتر حقوقی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و با حضور کارشناسان و مشاوران حقوقی، نسبت به آسیب‌شناسی، بررسی، تدوین و تنقیح مجموعه قوانین، مقررات و همچنین مصوبات حوزه صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور اقدام شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از تشکیل کارگروهی در دفتر حقوقی این شرکت با حضور کارشناسان و مشاوران حقوقی، نسبت به آسیب‌شناسی، بررسی، تدوین و تنقیح مجموعه قوانین، مقررات و همچنین مصوبات حوزه صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور خبر داد.

در این راستا تعداد۵۲۰ مورد قانون و یک‌هزار و ۸۲۸ مورد مقررات مرتبط با صنعت حمل ونقل ریلی مورد تنقیح  قرارگرفت که لیست‌های تنقیحی، پس از تصویب در هیئت وزیران، توسط معاون محترم اول ریاست جمهوری ارسال و مورد ابلاغ رسمی  قرارگرفت .

بر اساس این گزارش، در اقدامی تکمیلی و هم راستا با فرایند تنقیح و تدوین قوانین و مقررات ریلی فوق، مجموعه مصوبات هیئت مدیره شرکت راه آهن نیز توسط دفتر حقوقی این شرکت، مورد تنقیح قرار گرفت که بالغ بر یک‌هزار و ۶۰۰ مصوبه هیئت مدیره شرکت راه آهن مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مورد پالایش، بازنگری و بررسی مجدد قرارگرفت.

این گزارش می‌افزاید ۱۵۰ قانون معتبر، ۲۶۲ مقرره معتبر و  ۱۹۶مصوبه معتبر نتیجه اقدامات شرکت راه آهن در راستای تنقیح و تدوین قوانین و مقررات است.

افزایش قابلیت اجرایی قوانین، مقررات و مصوبات- ایجاد امکان اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و مصوبات ناکارآمد- افزایش بهره‌وری و سرعت در امور سازمانی - صرفه جویی در منابع و شفاف سازی نسبت به مفاد قوانین و مقررات حاکم بر روابط اشخاص از جمله مزایای تنقیح قوانین و مقررات است.

تنقیح به معنای بررسی قوانین، اصلاح، تصحیح و مرتب کردن است و این اختیار را می‌دهد که بتوان قوانین موجود را اصلاح کرد.