شناسهٔ خبر: 92982 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) خبر داد

آغاز پروژه اصلاح استریپ‌ها و مرمت سطوح پروازی در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

استریپ سازی فرودگاه امام عملیات اصلاح استریپ‌ها و ترمیم سطوح پروازی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) در حال اجرا است.                                                    

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عملیات اصلاح استریپ‌ها و ترمیم سطوح پروازی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) در حال اجرا است.  این پروژه در راستای حفظ استانداردها  و ارتقای کیفیت عملیات پروازی در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) آغاز و در حال انجام است. 

پروژه اصلاح استریپ باندها همراه با بهسازی سطوح پروازی پس از گذشت حدود پنج سال از آخرین مرمت سازی، با مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی از اواخر سال گذشته شروع و تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ مطابق با برنامه زمان‌بندی از پیش تعیین شده توسط پیمانکار به اتمام خواهد رسید.