شناسهٔ خبر: 93353 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

مدیرکل کنترل ترافیک هوایی فرودگاه مهرآباد خبر داد

طراحی طرح تقرب مبتنی بر ILS برای باند ۲۹ راست مهرآباد

برج مراقبت مدیرکل کنترل ترافیک هوایی فرودگاه مهرآباد از طراحی طرح تقرب مبتنی بر ILS برای باند ۲۹ راست این فرودگاه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امیرحسین صادقچه، مدیرکل کنترل ترافیک هوایی فرودگاه مهرآباد در جلسه کنترل پروژه بهسازی باند ۲۹ چپ مهرآباد گفت: در پی برنامه ریزی صورت گرفته به منظور بهسازی باند ۲۹ چپ فرودگاه مهرآباد، اقداماتی نظیر طراحی طرح‌های تقرب دقیقILS باند ۲۹ راست از سه نقطه ورودی و ارسال جهت تهیه چارتهای مربوطه به منظور  تهیه مقدمات وارسی پروازی طرح های مورد اشاره و طراحی دستورالعملهای ورودی مطابق درخواست فرودگاه مهر آباد و پس از دریافت نظر ذی‌نفعان(شرکتهای هواپیمایی) به منظور ارسال جهت وارسی پروازی  از سوی اداره کل کنترل ترافیک هوایی انجام شده است.

وی ادامه داد: بازنگری و ارائه طرح تقرب غیر دقیق برای باند ۱۱ مطابق با درخواست فرودگاه مهرآباد از دیگر اقداماتی بود که برای آمادگی برای بهسازی باند ۲۹ چپ فرودگاه مهرآباد انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه مهرآباد، اقدامات فوق مطابق با برنامه زمانبندی، قبل از پایان اردیبهشت و همزمان با نصب سامانهILS در باند ۲۹ راست فرودگاه مهرآباد انجام شده است.