شناسهٔ خبر: 94036 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

عضو هيات مديره و راهبر عمليات فرودگاهی تاکید کرد:

ضرورت هم‌ياری همه ذی‌نفعان در اجرای پروژه بهسازی باند ۲۹ چپ مهرآباد

حسین اسفندیاری عضو هيات مديره و راهبر عمليات فرودگاهی در بيستمين جلسه کنترل پروژه بهسازی باند ۲۹ چپ مهرآباد بر ضرورت اقدامات مقدماتی و همه هماهنگی‌ها برای عدم توقف در ميانه راه تاکيد کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسين اسفندياری عضو هيات مديره و راهبر عمليات فرودگاهی‌، اظهار کرد: ما همه توان شرکت فرودگاه‌ها را به کار مي‌بريم تا پروژه بهسازی باند ۲۹ چپ مهرآبادبدون نگراني پيش رود.

وي ضمن تاکيد بر ضرورت همکاري همه ذي‌‌نفعان (از جمله شرکت‌هاي هواپيمايي) در اين پروژه، از "سازمان هواپيمايي کشوري" براي همراهي لحظه به لحظه با شرکت فرودگاه‌ها در اجرايي شدن بهسازي باند قدرداني کرد.

وي خاطرنشان کرد: گزارش لحظه به لحظه پروژه توسط مديرعامل شرکت به استحضار مقام عالي وزارت راه و شهرسازي رسانده مي‌شود.

محمد اميراني عضو هيات مديره و راهبر عمليات هوانوردي در اين جلسه، از همه همکاران به ويژه همکاران حوزه عمليات هوانوردي براي تلاش در اجراي بهينه اين پروژه قدرداني کرد.

اميراني توضيح داد: سامانه ILS باند ۲۹ راست تا پايان اين ماه کاميشنينگ و سپس فلايت‌چک خواهد شد و بهره‌برداري از اين سامانه، کمک شاياني به کنترلرهاي مراقبت پرواز مهرآباد در ارائه سرويس کنترل ترافيک هوايي خواهد کرد.

وي افزود: در طول اجراي پروژه نبايد از موضوع مهم ايمني غافل شويم.

به گزارش شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، اميراني تصريح کرد: براساس گزارشات دريافتي از اداره کل کنترل ترافيک هوايي طرح‌هاي تقرب مبتني‌بر اين سامانه نيز آماده فلايت‌چک هستند.