شناسهٔ خبر: 94067 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

از ششم تا هفدهم خرداد انجام شد

وارسی پروازی سامانه‌های کمک ناوبری هفت فرودگاه کشور

فلایت چک از ششم تا هفدهم خرداد با شروع دوره جديد وارسی پروازی فرودگاه‌های کشور، وارسی پروازی سامانه‌های کمک ناوبری در هفت فرودگاه کشور توسط کروی فلايت چک مرکز وارسی پروازی و خدمات هوايی انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وارسی سامانه‌های کمک ناوبری ۷ فرودگاه کشور خرداد امسال با مشارکت مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی و اداره‌های کل کنترل ترافیک هوایی و ارتباطات و ناوبری هوایی انجام شد.

در این راستا ششم خرداد، وارسی پروازی سامانهPAPI۳۰  و PAPI۱۲ فرودگاه پیام انجام شد، هفتم خرداد سامانه ILS/DME  فرودگاه رشت و هشتم خرداد نیز سامانه   DVOR/ DME  فرودگاه اصفهان وارسی شدند.

همچنین نهم خرداد سامانه DVOR/DME فرودگاه شیراز و دهم خرداد نیز سامانه‌های  ILS/DME و PAPI۲۹L این فرودگاه وارسی پروازی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، ۱۳ و ۱۴ خرداد نیز سامانه‌های DVOR/ DME و ILS/DME فرودگاه عسلویه، ۱۵ خرداد DVOR/DME فرودگاه لاوان و ۱۶ و ۱۷ خرداد سامانه های ILS/DME و PAPI۳۱ فرودگاه بوشهر وارسی شدند.