شناسهٔ خبر: 95623 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

مدیرکل ارتباطات و ناوبری هوایی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران خبر داد

راه اندازی ایستگاه RCAG  در مجاورت سایت رادار جبالبارز

سیامک بهنام با تلاش متخصصان اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی، ایستگاه جدید ارتباط کلامی از راه دور (RCAG) در مجاورت سایت رادار جبالبارز جیرفت راه اندازی شد.

سیامک بهنام، مدیرکل ارتباطات و ناوبری هوایی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، از راه اندازی ایستگاه RCAG  در مجاورت سایت رادار جبالبارز جیرفت خبر داد.

وی هدف از راه اندازی این ایستگاه را افزایش ایمنی پرواز  و بهبود و تقویت پوشش رادیویی سکتور ۶  مرکز کنترل فضای کشورعنوان کرد و توضیح داد: این ایستگاه، ۲۷ تیر امسال برای انجام آزمایش های بهره برداری در اختیار اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی قرار گرفت.  با انجام این مهم، برقراری ارتباط ایستگاه از طریق بسترE۱  اختصاصی نقطه به نقط  سایت جبالبارز – مرکزکنترل با استفاده از مبدل E۱ تولید داخل کشور فراهم شده است.

بهنام افزود: درصورت صحت عملکرد مبدل ساخت داخل کشور، می توان از آن در دیگر سایت های RCAG  کشور نیز استفاده کرد و در صورت تایید بهبود پوشش مورد نیاز کنترلرها، قدمی دیگر در راستای بهبود ارتباط کلامی بین مراقبان پرواز و خلبانان برداشته می شود و ایمنی پروازها و ظرفیت پذیرش ترافیک هوایی افزایش می‌یابد.