شناسهٔ خبر: 9681 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

آشنایی با حقوق مسافران هوایی در مالزی

مالزی مالزی برای تاخیر یا کنسلی پرواز قوانینی را برای خسارت مسافر دارد که در صورت رخ دادن آنها اعمال می کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی این قوانین به شرح زیر است:

تاخیر و کنسلی

اگر پروازی به علت وقایع تحت کنترل خط هوایی کنسل شده یا تاخیر داشته باشد ،خط هوایی نتواند صندلی رزرو شده را فراهم کند ، امکان توقف مسافر را در مقصدش نداشته باشد یا باعث از دست دادن پرواز رزرو شده مسافر شود در این شرایط موارد ذیل توسط خط هوایی صورت خواهد گرفت:

- انتقال مسافر با دیگر سرویسهای برنامه ریزی شده در صورت موجود بودن صندلی خالی

- در مدت زمان معقول مسافر را به مقصد مشخص شده در بلیتش با سرویسهای برنامه ریزی شده یا سرویسهای حمل کننده دیگر انتقال می دهد.اگر مجموع کرایه ،هزینه بار اضافی یا دیگر خدمات پرواز تجدید نظر شده بیشتر از ارزش برگشت پول بلیت باشد این هزینه اضافی برای مسافر اعمال نخواهد شد و در صورت کمتر شدن هزینه پرواز تجدید نظر شده ، مابه التفاوت به مسافر پرداخت می شود.

- بر اساس قوانین هزینه بلیت به مسافر برگردانده می شود.

به استثنای موارد فوق در صورت وقایع خارج از کنترل خط هوایی ،اگر پروازی تاخیر داشته یا کنسل شود مسوولیتی متوجه خط هوایی نخواهد بود. اگر تاخیر یا کنسلی در نتیجه شرایط نامساعد جوی یا تاخیرات مربوط به کنترل ترافیک هوایی باشد ،خط هوایی ملزم به فراهم کردن هزینه تماسهای تلفنی ،اسکان ، تهیه نوشیدنی یا حمل و نقل مسافر خواهد بود.

مانع سوار شدن مسافر

اگر خط هوایی قادر به تامین صندلی رزرو شده مسافر نباشد ،بر اساس قانون به مسافر خسارت پرداخت می کند.

در شرایط منع سوار شدن مسافر ،کنسل شدن پرواز یا تاخیر آن تا ۲ ساعت یا بیشتر در صورتیکه پرواز از فرودگاههای اروپایی باشد قوانین مربوط به اتحادیه اروپا برای جبران خسارت مسافر به کار گرفته می شوند.

منبع: malaysiaairlines.com

نظر شما