شناسهٔ خبر: 99526 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

دربازدید دادستان جیرفت از محلات و بافتهای فرسوده شهری عنوان شد:

۲۱ درصد ازمساحت شهرجیرفت دربافت فرسوده شهری قراردارد

جنوب کرمان بافت فرسوده 1 مدیرکل راه وشهرسازی جنوب کرمان به همراه دادستان جیرفت ازمحلات قدیمی در بافتهای فرسوده شهری،شهر جیرفت بازدیدکردوضمن آسیب شناسی این محلات گفت: ۲۱ درصد از مساحت شهرجیرفت درمحلات قدیمی وبافتهای فرسوده شهری قراردارد وبیش از ۳۰ هزار نفر جمعیت ساکن در این محلات است.

به گزارش پایگاه خبری  راه و شهرسازی (جنوب کرمان)،محمدساردویی مدیر کل راه و شهرسازی جنوب کرمان درحاشیه این بازدید گفت:امروز به همراه دادستان شهرجیرفت از محلات رهجرد،کهوروئیه وکلرود با هدف آسیب شناسی این محلات در بافت فرسودشهری مشکلات این محلات موردبحث وبررسی قرارگرفت که درمجموع ۲۱ درصداز مساحت شهرجیرفت را تشکیل داده و بیش از ۳۰ هزار نفر جمعیت ساکن این محلات است.

وی درخصوص مشکلات این محلات اظهار داشت : اگر در دودهه قبل به شهرجیرفت وارد میشدید یک شهر سر سبز وبا باغات فراوان به صورت باغشهر مشاهده میکردید اما خشکسالی های اخیر و عدم جریان آب در بستر رودخانه هلیل رود آسیب جدی به محلات قدیمی شهر جیرفت از جمله رهجرد، کلرود و کهوروئیه ،سرجاز،صاحب آباد و بافت میانی شهر واردکرده است.

وی بیان کرد: درحال حاضر تقریبا اکثر باغات و فضای سبز این محلات به دلیل عدم وجود آب از بین رفته و این باغات متروکه و اراضی بایر چهره نامناسبی به این محلات داده ا ست و این موضوع به دلیل مشروب شدن ای باغات و اراضی از رود خانه هلیل رود وخشک شدن این رودخانه ، دیگر هیچ منبع آب پایداری برای احیای باغات این محلات وجود ندارد و تقریبا تمامی کانالهای  آبرسانی ومسیرهای آبی از بین رفته است.

وی ازمشکلات سرمایه گذاری دراین محلات نام برد واشاره کرد:سرمایه گذاران و شهروندان رغبت کافی جهت سرمایه گذاری در این محلات را ندارند وبیشترسرمایه گذاری ها به سمت محلات جدید شهر می باشد لذا لازم است که هرچه سریعتر نسبت به احیای این محلات که در واقع بافت اصلی و قدیمی شهر هستند اقدام اساسی شود.

ساردویی در خصوص اقدامات انجام شده در این خصوص افزود: دراین رابطه اقداماتی در جهت احیاء و بازسازی این محلات و تشویق مردم برای بازسازی درستاد بازآفرینی شهری وطرح تفصیلی در نظر گرفته شده و ادارات شهر ستان موظف به اجرای طرحهای خود با اولویت این محلات  می باشند و در این راستا با همکاری شهر داری جیرفت و این اداره کل اقداماتی مانند آسفالت معابر،روشنایی معابر وساخت مراکز فرهنگی و هنری و همچنین مراکز بهداشتی و آموزشی توسط دانشگاه علوم پزشکی و اداره آموزش و پرورش انجام شده است.

دادستان جیرفت در این خصوص اظهار داشت:باید به این محلات توجه بیشتری صورت پذیرد و همه ادارات و مسئولین شهر بایستی اقدامات لازم راجهت بهینه کردن شرایط زندگی مردم دراین محلات و همچنین شرایط مناسب برای سرمایه گذاری را فراهم کنند.تا این مناطق اصیل شهر جیرفت مطابق رونق سابق خود احیاء شود.که این موضوع باعث جلوگیری ازکوچ مردم به مناطق دیگر خواهد شد.

حسین سلامی افزود: قطعا با ایجاد خدمات لازم و ایجادبسترمناسب در این محلات سرمایه گذاران در بخشهای مختلف علاقه بیشتری به سرمایه گذاری دراین محلات قدیمی خواهند داشت و این امر علاوه بر آسایش شهر وندان باعث رونق اقتصادی و اشتغال زایی خواهد شد.

وی با برشمردن ساختار های اصلی و تاثیر گذاردرشهرها بیان کرد: معابرشهری به عنوان بخش مهمی که بیشترین سهم را درمیان فضا های عمومی شهری دارد که بایددرطراحی وتوسعه شهرها اهمیت آن مورد توجه باشد.

وی اشاره کرد: با ایجاد خدمات و تجهیزات شهری امید و نشاط در بین مردم افزایش می یابد و این موضوع در حل مسائل اجتماعی تاثیر گذارخواهد بود.