نمایش همه
  • فرزانه صادق مالواجرد ۱۳۹۷-۱۲-۲۶ ۱۱:۰۰

    با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد

    بررسی طرح ویژه ساماندهی تپه‌های سنندج

    طرح ویژه ساماندهی تپه‌های سنندج با رویکرد سازمان‌دهی فضای سبز و باز، ایجاد عرصه‌های عمومی و توجه به مناظر طبیعی با حضور معاون معماری و شهرسازی و اعضای کمیته فنی ۳ و همچنین نمایندگانی از دانشگاه کردستان بررسی شد.