اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر

کل اخبار:1

  • دستغیبی- جلسه شورای مسکن بوشهر.JPG ۱۴۰۰-۱۱-۳۰ ۱۴:۳۲

    ثبت نام ۴۸ هزار نفر در سامانه نهضت ملی جهش تولید مسکن در استان بوشهر

    مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: تاکنون ۴۸ هزار نفر در سامانه نهضت ملی جهش تولید مسکن در استان بوشهر ثبت نام کرده اند که از این شمار ۲۰هزار و ۳۳۷ نفر پالایش نهایی شده و یکهزار و ۵۰۰ نفر به عنوان متقاضی موثر که اقدام به پرداخت آورده اولیه کرده اند، شناسایی شده است.