نمایش همه
  • کرامت نرگس نژاد ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ ۱۴:۵۹

    مدیرکل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی ودولتی خبر داد:

    تکمیل طراحی و انجام تحکیم بستر بیمارستان ۳۰۰ تختی ماهشهر

    مدیرکل طرح‌های ملی مناطق ۵ و ۶ سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی از تکمیل طراحی و انجام مراحل تحکیم بستر بیمارستان ۳۰۰ تختی ماهشهر در استان خوزستان خبر داد.