انجمن مفاخر معماری ایران

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۸-۱۹ ۱۳:۱۳

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  کیفیت حیات شهر

  نشست کیفیت حیات شهر در دویست و نود و پنجمین گفتمان هنر و معماری به همت انجمن مفاخر معماری ایران در موزه هنرهای دینی امام‌علی برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۸-۰۱ ۱۷:۰۱

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  تاریخ شفاهی دانشگاه یزد

  تاریخ شفاهی دانشگاه یزد به همت انجمن مفاخر معماری ایران در دویست و نود و چهارمین گفتمان هنر و معماری، چهارشنبه ۳ آبان ماه در موزه هنرهای دینی امام‌علی برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۷-۲۶ ۰۹:۱۵

  در باغ موزه قصر برگزار می‌شود؛

  رونمایی از تاریخ شفاهی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران

  مراسم رونمایی از تاریخ شفاهی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران (شهیدبهشتی) در موزه قصر برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۷-۲۴ ۱۱:۵۳

  توسط انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  مسیر گردشگری در بافت تاریخی/ رونمایی از تمبر جاده ابریشم

  نشست مسیر گردشگری در بافت تاریخی همراه با آیین رونمایی تمبر جاده ابریشم به همت انجمن مفاخر معماری ایران در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۷-۱۶ ۰۸:۴۶

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  گفتاری در ضرورت و امکان مطالعات نظری در معماری ایران

  نشست گفتاری در ضرورن و امکان مطالعات نظری در معماری ایران به همت انجمن مفاخر معماری ایران در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۷-۱۰ ۰۶:۰۲

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  آرای تهران پژوهی

  نشست آرای تهران پژوهی به همت انجمن مفاخر معماری ایران در دویست و نود و یکمین گفتمان هنر و معماری در موزه هنرهای دینی امام‌علی (ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۷-۰۴ ۰۸:۱۰

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  معماری همساز با طبیعت

  نشست معماری همساز با طبیعت به همت انجمن مفاخر معماری ایران با نگاهی به آثار ثبت شده معماری خاک در میراث جهانی یونسکو در موزه هنرهای دینی امام‌علی(ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۶-۱۷ ۱۶:۰۹

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  شهر ایرانی در سنجش جهانی

  دویست و هشتاد و نهمین گفتمان هنر و معماری به همت انجمن مفاخر معماری ایران تحت عنوان شهر ایرانی در سنجش جهانی در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار می شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۶-۱۲ ۰۸:۱۶

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  باب اندیشه در معماری معاصر ایران

  نشست دویست و هشتاد و هشتم انجمن مفاخر معماری ایران با موضوع باب اندیشه در معماری معاصری ایران در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۶-۰۶ ۰۸:۰۹

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  برگزاری نشست گیل گمش مسافر تاریخ

  نشست گیل‌گمش مسافر تاریخ به همت انجمن مفاخر معماری ایران با حضور معماران در موزه هنرهای دینی امام‌علی (ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۵-۲۳ ۰۹:۳۹

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  مسابقات معماری

  دویست و هشتاد و هفتمین گفتمان هنر و معماری با بررسی مسابقات معماری به همت انجمن مفاخر معماری ایران در موزه هنرهای دینی امام‌علی (ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۵-۱۴ ۰۷:۴۶

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  دریانوردان و معماری بومی خلیج فارس؛ راه‌آبی ابریشم

  نشست دویست و هشتاد و ششمین گفتمان هنر و معماری با موضوع دریانوردان و معماری بومی خلیج‌فارس؛ راه آبی ابریشم به همت انجمن مفاخر معماری ایران موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار می‌شود.

 • image.png ۱۳۹۷-۰۵-۱۰ ۱۳:۱۷

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  سازه‌های آبی شهر قزوین

  سازه‌های آبی شهر قزوین به همت انجمن مفاخر معماری ایران در دویست و هشتاد و پنجمین گفتمان هنر و معماری، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۵-۰۱ ۱۶:۱۵

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  کارون؛ زادگاه تمدن

  نشست کارون؛ زادگاه تمدن در دویست و هشتاد و چهارمین گفتمان هنر و معماری به همت انجمن مفاخر معماری ایران، در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۴-۱۹ ۰۹:۳۶

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  رونمایی از جلد دوم کتاب معماران ایران

  آیین رونمایی جلد دوم کتاب معماران ایران به همت انجمن مفاخر معماری ایران در دویست و هشتاد و دومین گفتمان هنر و معماری برگزار می شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۴-۰۸ ۱۴:۵۰

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  بررسی یک پژوهش عملی مشارکتی برای بازتعریف هنر سازماندهی فضای زندگی ایران با آب/ اگر آب‌ها را در تهران جاری کنیم...؟

  نشست اگر آب‌ها را در تهران جاری کنیم...؟ که یک پژوهش عملی مشارکتی برای بازتعریف هنر سازماندهی فضای زندگی با آب است در دویست و هشتاد و یکمین گفتمان هنر و معماری در موزه هنرهای دینی امام علی (ع)، برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۴-۰۴ ۰۷:۵۲

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  نشست معماران و شهرسازان پیرامون اهمیت شوش/ چرا شوش مهم است؟

  نشست چرا شوش مهم است؟ در دویست و هشتادمین گفتمان هنر و معماری با حضور معماران و شهرسازان به بحث و بررسی گذاشته می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۳-۲۸ ۰۷:۵۳

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  نشست معماران و شهرسازی در رابطه با روستای گورت

  نشست بحث و بررسی پیرامون برج گورت در استان اصفهان در دویست و هفتاد و نهمین گفتمان هنر و معماری به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۳-۲۲ ۱۱:۳۳

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  معماری زمینه‌گرا

  معماری زمینه‌گرا در دویست و هفتاد و هشتمین گفتمان هنر و معماری به همت انجمن مفاخر معماری ایران، بررسی می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۳-۰۹ ۰۸:۰۵

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران، برگزار می‌شود؛

  باز‌زنده‌سازی سایت‌های صنعتی

  نشست باز‌زنده‌سازی سایت‌های صنعتی به همت انجمن مفاخر معماری ایران در دویست و هفتاد و هفتمین نشست آن انجمن در محل موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۲-۳۰ ۰۹:۲۳

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  ساختار فضایی شهر قزوین

  کتاب ساختار فضایی شهر قزوین در دویست و هفتاد و ششمین گفتمان هنر و معماری ایران در موزه هنرهای دینی امام‌علی(ع) با حضور مولف کتاب، تحلیل می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۲-۱۷ ۱۵:۱۶

  برگزاری ششمین نشستِ با یونسکو در گذر باغ ایرانی/ باغ جهانی فین کاشان

  ششمین نشست از سلسله نشست‌های با یونسکو در گذر باغ ایران با بررسی باغ جهانی فین کاشان در موزه هنرهای دینی امام‌علی (ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۲-۰۲ ۰۸:۰۸

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  قزوین استان سال ۱۳۹۷

  نشست قزوین استان سال ۱۳۹۷ به همت انجمن مفاخر معماری ایران، چهارشنبه در موزه هنرهای دینی امام‌علی (ع) برگزار می‌شود.

 • لوگو ۱۳۹۶-۱۲-۲۱ ۱۴:۴۰

  اعلام حمایت قاطع کانون معماران معاصر از اقدامات وزیر راه و شهرسازی

  کانون معماران معاصر در بیانیه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، حمایت قاطع خود را از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعلام کردند.

 • پوستر ۱۳۹۶-۱۲-۱۵ ۰۷:۳۷

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  با یونسکو در گذر باغ ایرانی/ نشست معماران در موزه امام‌علی با موضوع باغ جهانی عباس آباد بهشهر

  ششمین نشست از سلسله نشست های با یونسکو در گذر باغ ایرانی با موضوع نشست باغ جهانی عباس آباد بهشهر به همت انجمن مفاخر معماری ایران در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۶-۱۲-۰۸ ۰۷:۰۷

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  رونمایی از کتاب گذارها و گام‌ها.../ تقدیر و پاسداشت از محمدمنصور فلامکی

  کتاب گذارها و گام‌ها... که به زندگی محمدمنصور فلامکی معمار و شهرسازی اختصاص دارد چهارشنبه با حضور وی در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) رونمایی می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۶-۱۱-۲۴ ۰۷:۰۵

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  به دنبال سایه ماه در هفت قاره

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران دویست و شصت و نهمین گفتمان هنر و معماری ایران باعنوان به دنبال سایه ماه در هفت قاره، چهارشنبه ۲۵ بهمن‌ماه سالجاری در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار خواهدشد.

 • پوستر ۱۳۹۶-۱۱-۱۸ ۰۹:۰۳

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  معماری بستکی در دو سوی خلیج‌فارس

  نشست معماری بستکی در دو سوی خلیج‌فارس به همت انجمن مفاخر معماری ایران در دویست و شصت و هشتمین گفتمان هنر و معماری، چهارشنبه ۱۸ بهمن‌ماه سالجاری در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۰۷:۵۳

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  ساختمان‌های خوب؛ بازماندگان بی نظیر

  نشست ساختمان‌های خوب؛ بازماندگان بی‌نظیر به همت انجمن مفاخر معماری ایران، که قرار بود چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه سالجاری در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار شود به دوم اسفندماه موکول شد.

 • پوستر ۱۳۹۶-۱۱-۰۳ ۰۷:۴۳

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  بررسی میراث مشترک مکتب هرات درگفتمان هنر و معماری

  میراث مشترک مکتب هرات به همت انجمن مفاخر معماری ایران در دویست و شصت و هفتمین گفتمان هنر و معماری، بررسی می‌شود.