انجمن مفاخر معماری ایران

 • پوستر امروز ۰۹:۰۰

  در موزه هنرهای دینی امام‌علی(ع) بررسی می‌شود؛

  تاریخ شفاهی زلزله غرب توسط انجمن مفاخر معماری ایران بررسی می‌شود

  تاریخ شفاهی زلزله غرب به همت انجمن مفاخر معماری ایران در سیصد و هجدهمین گفتمان هنر و معماری در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) بررسی می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۸-۰۲-۲۵ ۱۴:۱۱

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  «سرزمین مادری؛ اردبیل استان سال ۱۳۹۸» برگزار می‌شود

  دومین نشست «سرزمین مادری؛ اردبیل استان سال ۱۳۹۸»؛ به همت انجمن مفاخر معماری ایران در موزه هنرهای دینی امام‌علی(ع) برگزار می‌شود.

 • image.jpeg ۱۳۹۸-۰۲-۱۴ ۰۹:۳۶

  انجمن مفاخر معماری ایران نشست خانه- مدرسه؛ گامی نو در حکمت قدیم را برگزار می‌کند

  نشست خانه- مدرسه؛ گامی نو در حکمت قدیم به همت انجمن مفاخر معماری ایران، در سیصد و شانزدهمین گفتمان هنر و معماری در موزه هنرهای دینی امام‌علی(ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۸-۰۲-۰۷ ۱۱:۴۴

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  نشست پژوهشگران و طراحان مسابقه کارگاهی سنگلج؛ تهران: کاریز /کهن شهر /خانه من

  نشست پژوهشگران و طراحان مسابقه کارگاهی سنگلج؛ تهران: کاریز، کهن شهر و خانه من به همت انجمن مفاخر معماری ایران در سیصد و پانزدهمین گفتمان هنر و معماری در موزه هنرهای دینی امام‌علی(ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۸-۰۱-۳۱ ۰۹:۵۸

  انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌کند؛

  نشست با یونسکو در گذر باغ ایرانی/ باغ جهانی پهلوانپور

  نشست هفتم از سلسله نشست‌های «با یونسکو در گذر باغ ایرانی» به همت انجمن مفاخر معماری ایران در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) با موضوع باغ جهانی پهلوانپور (مهریز- یزد) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۱۲-۱۱ ۱۲:۵۷

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود

  اردبیل استان سال ۱۳۹۸؛ در یک نشست

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران در سیصد و دوازدهمین گفتمان هنر و معماری، نخستین نشست اردبیل استان سال ۱۳۹۸ برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۱۲-۰۷ ۱۲:۲۴

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران صورت می‌گیرد

  نشست «منظر سرزمین و آب» برگزار می‌شود

  نشست «منظر سرزمین و آب» در سیصد و یازدهمین گفتمان هنر و معماری به همت انجمن مفاخر معماری ایران در موزه هنرهای دینی امام‌علی (ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۱۱-۲۹ ۱۱:۵۵

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود

  «نظام آب و سازه‌های آبی قزوین» در یک نشست

  نشست نظام آب و سازه‌های آبی قزوین به همت انجمن مفاخر معماری ایران در سیصد و دهمین گفتمان هنر و معماری در موزه هنرهای امام علی(ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۱۱-۲۱ ۰۹:۵۵

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود

  ریاضیات گسسته و روش‌های مقداری در تحلیل فضای معماری

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران سیصد و نهمین نشست گفتمان هنر و معماری با موضوع ریاضیات گسسته و روش‌های مقداری در تحلیل فضای معماری در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۱۱-۰۶ ۱۱:۲۵

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود

  زیبایی‌شناسی بناهای تاریخی

  نشست زیبایی‌شناسی بناهای تاریخی به همت انجمن مفاخر معماری ایران در سیصد و هفتمین گفتمان هنر و معماری در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۱۰-۲۹ ۱۱:۲۴

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود

  ایران و معماران ایتالیایی

  نشست ایران و معماران ایرانی در سیصد و ششمین گفتمان هنر و معماری ایران به همت انجمن مفاخر معماری ایران در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۱۰-۲۲ ۱۰:۰۲

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود

  بررسی دژ- شهر تاریخی سمیران در سیصد و پنجمین گفتمان هنر و معماری

  نشست بررسی دژ- شهر تاریخی سمیران به همت انجمن مفاخر معماری ایران در سیصد و پنجمین گفتمان هنر و معماری در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۱۰-۱۵ ۱۶:۲۲

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  برگزاری نشست خاستگاه آشورپژوهی

  نشست خاستگاه آشور پژوهی به همت انجمن مفاخر معماری ایران در سیصد و سومین گفتمان هنر و معماری، در موزه هنرهای دینی امام‌علی(ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۱۰-۱۲ ۰۹:۳۸

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران؛

  نشست «سفیر؛ روایتی از پویش سرزمین» در موزه هنرهای دینی برگزار می‌شود

  نشست «سفیر؛ روایتی از پویش سرزمین» در سیصد و دومین گفتمان هنر و معماری به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزاری می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۱۰-۰۸ ۱۲:۵۹

  فراخوان پنجمین دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی(جایزه دکتر منوچهر مزینی)

  انجمن مفاخر معماری ایران به مناسبت برگزاری پنجمین دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی (جایزه دکتر منوچهر مزینی) فراخوانی را منتشر و در آن از علاقه‌مندان خواست تا آثار خود را حداکثر تا ۲۰ دی ماه به این انجمن جهت شرکت در دوسالانه ارایه دهند.

 • پوستر ۱۳۹۷-۱۰-۰۳ ۱۵:۱۷

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  معماری و شهرسازی عصر قاجاریه بررسی می‌شود

  معماری و شهرسازی عصر قاجاریه در سیصد و یکمین گفتمان هنر و معماری به همت انجمن مفاخر معماری ایران در موزه هنرهای دینی امام‌علی (ع) بررسی می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۹-۲۵ ۰۹:۵۵

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  برگزاری سیصدمین گفتمان هنر و معماری در موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

  سیصدمین گفتمان هنر و معماری به همت انجمن مفاخر معماری ایران، چهارشنبه ۲۸ آذرماه در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۹-۱۴ ۱۲:۱۳

  در دانشگاه تهران برگزار می‌شود؛

  کنفرانس بین‌المللی حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر

  به همت دانشگاه تهران کنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر برگزار می شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۹-۱۱ ۱۴:۵۹

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود

  حدیث باغستان‌های سنتی قزوین

  نشست حدیث باغستان‌های سنتی قزوین به همت انجمن مفاخر معماری ایران در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۹-۰۳ ۱۴:۰۱

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  هنر و مسئولیت‌های اجتماعی

  نشست هنر و مسئولیت‌های اجتماعی در دویست و نود هفتمین گفتمان هنر و معماری با یادی از محمدامین میرفندرسکی در موزه هنرهای دینی امام‌علی (ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۸-۱۹ ۱۳:۱۳

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  کیفیت حیات شهر

  نشست کیفیت حیات شهر در دویست و نود و پنجمین گفتمان هنر و معماری به همت انجمن مفاخر معماری ایران در موزه هنرهای دینی امام‌علی برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۸-۰۱ ۱۷:۰۱

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  تاریخ شفاهی دانشگاه یزد

  تاریخ شفاهی دانشگاه یزد به همت انجمن مفاخر معماری ایران در دویست و نود و چهارمین گفتمان هنر و معماری، چهارشنبه ۳ آبان ماه در موزه هنرهای دینی امام‌علی برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۷-۲۶ ۰۹:۱۵

  در باغ موزه قصر برگزار می‌شود؛

  رونمایی از تاریخ شفاهی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران

  مراسم رونمایی از تاریخ شفاهی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران (شهیدبهشتی) در موزه قصر برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۷-۲۴ ۱۱:۵۳

  توسط انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  مسیر گردشگری در بافت تاریخی/ رونمایی از تمبر جاده ابریشم

  نشست مسیر گردشگری در بافت تاریخی همراه با آیین رونمایی تمبر جاده ابریشم به همت انجمن مفاخر معماری ایران در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۷-۱۶ ۰۸:۴۶

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  گفتاری در ضرورت و امکان مطالعات نظری در معماری ایران

  نشست گفتاری در ضرورن و امکان مطالعات نظری در معماری ایران به همت انجمن مفاخر معماری ایران در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۷-۱۰ ۰۶:۰۲

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  آرای تهران پژوهی

  نشست آرای تهران پژوهی به همت انجمن مفاخر معماری ایران در دویست و نود و یکمین گفتمان هنر و معماری در موزه هنرهای دینی امام‌علی (ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۷-۰۴ ۰۸:۱۰

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  معماری همساز با طبیعت

  نشست معماری همساز با طبیعت به همت انجمن مفاخر معماری ایران با نگاهی به آثار ثبت شده معماری خاک در میراث جهانی یونسکو در موزه هنرهای دینی امام‌علی(ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۶-۱۷ ۱۶:۰۹

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  شهر ایرانی در سنجش جهانی

  دویست و هشتاد و نهمین گفتمان هنر و معماری به همت انجمن مفاخر معماری ایران تحت عنوان شهر ایرانی در سنجش جهانی در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار می شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۶-۱۲ ۰۸:۱۶

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  باب اندیشه در معماری معاصر ایران

  نشست دویست و هشتاد و هشتم انجمن مفاخر معماری ایران با موضوع باب اندیشه در معماری معاصری ایران در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار می‌شود.

 • پوستر ۱۳۹۷-۰۶-۰۶ ۰۸:۰۹

  به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود؛

  برگزاری نشست گیل گمش مسافر تاریخ

  نشست گیل‌گمش مسافر تاریخ به همت انجمن مفاخر معماری ایران با حضور معماران در موزه هنرهای دینی امام‌علی (ع) برگزار می‌شود.