کاهش ترددهای جاده ای

کل اخبار:48

 • تردد در همه محورهای شهرستان الیگودرز برقرار است ۱۴۰۱-۰۵-۲۰ ۰۹:۱۰

  مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

  کاهش ۵.۱ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل

  طی شبانه ‌روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۷۴ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۵.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 • تردد در همه محورهای شهرستان الیگودرز برقرار است ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ ۰۸:۵۵

  مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

  کاهش ۵.۵ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل

  آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۵۶ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۵.۵ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۱-۰۵-۱۵ ۱۳:۲۰

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۳ پانزدهم مرداد ماه؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۱-۰۵-۱۵ ۰۹:۳۶

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۹ پانزدهم مرداد ماه؛

  بشنوید| تردد روان در محورهای شمالی کشور

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • تردد در همه محورهای شهرستان الیگودرز برقرار است ۱۴۰۱-۰۵-۱۵ ۰۸:۴۵

  مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

  کاهش ۷.۵ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری نسبت به روز گذشته

  طی شبانه ‌روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۵۳ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۷.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 • تردد در همه محورهای شهرستان الیگودرز برقرار است ۱۴۰۱-۰۵-۱۱ ۰۸:۲۷

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های ۱۱ مرداد را تشریح کرد؛

  کاهش ۱.۷ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

  آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۸ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۷ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

 • تردد در محورهای مواصلاتی شمال سیستان و بلوچستان ۱۴۰۱-۰۵-۰۹ ۰۸:۳۵

  مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

  کاهش ۰.۸ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز گذشته

  طی شبانه ‌روز گذشته ، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۷۵ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۰.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 • تردد آذربایجان شرقی ۱۴۰۱-۰۵-۰۸ ۰۸:۱۸

  مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

  کاهش ۴ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز گذشته

  طی شبانه ‌روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۸۱ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 • تردد ۱۴۰۱-۰۵-۰۷ ۰۹:۵۰

  مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

  کاش ۳.۷ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل

  آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۷۶ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۳.۷ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

 • تردد در محورهای استان هرمزگان ۱۴۰۱-۰۵-۰۴ ۰۸:۳۶

  مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

  ۱/۳ درصد کاهش تردد در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل

  آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۸۴ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۳ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

 • تردد در محورهای مواصلاتی شمال سیستان و بلوچستان ۱۴۰۱-۰۴-۲۶ ۰۸:۵۹

  مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

  کاهش ۳.۸ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز گذشته

  طی شبانه ‌روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۸ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۳.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد

 • تردد ۱۴۰۱-۰۴-۲۵ ۰۷:۵۰

  مرکزمدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های برون‌شهری ۲۵ تیر را اعلام کرد؛

  کاهش ۱/۴ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل

  آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۵۴ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری طی شبانه ‌روز گذشته، ۱.۴ درصد کاهش تردد را نسبت به روز قبل نشان می‌دهد.

 • تردد وسایل نقلیه ۱۴۰۱-۰۴-۲۲ ۰۸:۲۱

  مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

  کاهش ۳.۷درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

  طی شبانه ‌روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۰ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۳.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 • تردد ۱۴۰۱-۰۴-۱۹ ۰۹:۵۳

  مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

  کاهش ۵/۵ درصدی تردد در جاده‌های برون‌شهری نسبت به روز قبل

  بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۵۱  ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۵.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 • تردد در محورهای آذربایجان شرقی ۱۴۰۱-۰۴-۰۶ ۰۷:۵۷

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های ششم تیرماه را تشریح کرد؛

  کاهش ۵.۷ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

  آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۷۱ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۴ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

 • تردد.jpg ۱۴۰۱-۰۴-۰۴ ۰۸:۳۸

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های چهارم تیر ماه را تشریح کرد؛

  کاهش ۱.۴ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

  طی شبانه ‌روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۵۴ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 • رتبه سوم تردد ۱۴۰۱-۰۳-۲۸ ۰۷:۳۶

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های برون‌شهری ۲۸ خرداد را اعلام کرد؛

  کاهش ۲.۵ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

  براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۵۸ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل  ۲.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 • جاده کلیبر - خداآفرین ۱۴۰۱-۰۳-۲۲ ۰۹:۲۰

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های بیست و دوم خرداد را تشریح کرد؛

  کاهش ۴.۷ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

  طی شبانه ‌روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۵۰۱ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۴.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 • ۱۴۰۱-۰۳-۱۸ ۰۸:۴۷

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های هجدهم خرداد را تشریح کرد؛

  کاهش ۱۱.۷ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

  آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۹۸ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱۱.۷ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

 • جاده هراز ۱۴۰۱-۰۳-۱۵ ۱۰:۰۶

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های پانزدهم خرداد را اعلام کرد؛

  کاهش ۱۵.۷ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

  طی شبانه ‌روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۹۵ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱۵.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 • جاده استانی.jpg ۱۴۰۱-۰۱-۲۴ ۰۹:۱۳

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های ۲۴ فروردین را اعلام کرد؛

  کاهش ۳/۴ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

  براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، طی شبانه ‌روز گذشته، طبق آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۷۰ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۳.۴ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

 • وضعیت جاده ها ۱۴۰۰-۱۲-۱۵ ۱۰:۲۳

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های پانزدهم اسفند را تشریح کرد؛

  کاهش ۱.۸ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

  طی شبانه ‌روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۱۶ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۸ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

 • تردد درمحورهای آذرشرقی.jpg ۱۴۰۰-۱۲-۰۱ ۱۰:۳۲

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های یکم اسفند را تشریح کرد؛

  کاهش ۸.۸ درصدی تردد در محورهای برون شهری

  بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، طی شبانه ‌روز گذشته، آخرين اطلاعات دريافتی از ۲۳۵۱ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۸.۸ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

 • اعلام وضعیت ترافیکی راههای استان مرکزی ۱۴۰۰-۱۱-۱۷ ۰۸:۵۵

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های ۱۷ بهمن را تشریح کرد؛

  کاهش ۴.۶ درصدی تردد نسبت به روز قبل

  طی شبانه ‌روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۱۸ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۴.۶ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۰-۱۱-۱۳ ۱۱:۱۱

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های۱۳ بهمن را تشریح کرد:

  کاهش ۷.۶ درصدی ترددهای برون‌شهری نسبت به روز قبل

  طی شبانه ‌روز گذشته ، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۱۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۷.۶ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

 • علی اکبر آشوری ۱۴۰۰-۱۱-۱۳ ۰۹:۳۲

  مدیر مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد:

  کاهش ۷ درصدی ترددهای برون شهری در دی ماه نسبت به آذر ماه سال جاری

  مدیرمرکز مدیریت راه های کشورگفت: در دی ماه امسال بیش از ۴۹ میلیون تردد بین استانی در راه های کشور انجام شده که نسبت به ماه گذشته ۷ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶درصد افزایش نشان می‌دهد.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۰-۱۱-۱۲ ۱۰:۴۷

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های۱۲ بهمن را تشریح کرد:

  کاهش ۰.۶ درصدی ترددهای برون‌شهری نسبت به روز قبل

  طی شبانه ‌روز گذشته ، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۰۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۰.۶ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

 • نماهای هوایی از ترافیک جاده ای ۱۴۰۰-۱۱-۰۲ ۱۱:۱۲

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های دوم بهمن را تشریح کرد؛

  کاهش ۳/۱ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

  طی شبانه ‌روز گذشته ، براساس آخرين اطلاعات دريافتی از ۲۱۸۸ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۳.۱ درصد کاهش تردد را نشان می دهد.

 • تردد خودرو ۱۴۰۰-۰۶-۱۱ ۱۱:۵۳

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های یازدهم شهریور را تشریح کرد؛

  افزایش ۳/۷ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

  در شبانه ‌روز گذشته ، براساس آخرين اطلاعات دريافتی از ۲۳۵۳ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۳.۷ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد.

 • سرپرست مرکز مدیریت اطلاعات راهها و حمل و نقل جاده‌ای قزوین ۱۴۰۰-۰۶-۰۲ ۱۵:۳۸

  تردد خودروها در جاده‌های استان قزوین ۱۷درصد کاهش یافت

  سرپرست مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین از کاهش ۱۷درصدی تردد خودرو در راه‌های این استان طی مردادماه امسال در مقاسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.