شناسهٔ خبر: 106842 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در شورای عالی شهرسازی و معماری تصمیم‌گیری شد؛

موافقت مشروط الحاق ۱۲۰ هکتار اراضی به محدوده شهر اردکان

برگزاری پانزدهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری شورای‌عالی شهرسازی و معماری در مکاتبه با استاندار یزد موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اردکان را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با فاطمی استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد مصوبه شورا را با موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اردکان ابلاغ کرد.

در متن مصوبه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری درجلسه مورخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰، مصوبه مورخ ۱۳ آذر ۱۴۰۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد موضوع الحاق۱۲۰ هکتار اراضی به محدوده شهر اردکان در راستای قانون جهش تولید مسکن را با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۷بهمن ۱۴۰۰ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرارداد و ضمن موافقت با الحاق، مقرر کرد طرح تفکیکی با رعایت چارچوب زیر پس از تایید کمیسیون ماده ۵، جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی ارسال شود:

با عنایت به اعلام نظر آب منطقه‌ای طی نامه شماره ۲۵۰۲۰/۱۴۰۰/۳۰ مورخ ۲۴ آذر ۱۴۰۰ مسیر و حریم قنات‌های متداخل با محدوده اراضی در طرح اعمال شود.

تراکم ساختمانی متضمن تامین حداقل ۵۰ واحد در هکتار در نظر گرفته شود.

سرانه‌های خدماتی مطابق با مصوبه " تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه آنها " مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۸۹شورای‌عالی تامین شود.

با توجه به وسعت قابل توجه اراضی، طرح در چهار بخش فاز بندی شود و عملیات اجرایی از بخش‌های غربی و جنوبی زمین آغاز شود.

ضمنا با توجه به این که طرح تجدیدنظر جامع شهر اردکان درمرحله تصویب درمراجع استانی است و این اراضی در کنار ظرفیت‌های داخل شهر تکافوی نیازهای فعلی نهضت ملی مسکن را خواهد کرد، مقرر می‌شود تا تصویب بازنگری طرح جامع، دبیرخانه شورای استان و شورای‌عالی شهرسازی ومعماری از پذیرش و طرح موارد مرتبط با الحاقات موردی به محدوده شهر خودداری کنند.

در انتهای مصوبه آمده است: در اجرای ماده ۴۲ آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران نقشه محدوده شهر با لحاظ اراضی الحاقی (بر اساس UTM مورد تائید سازمان ملی زمین و مسکن) در اسرع وقت جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود.