شناسهٔ خبر: 109104 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

با حکم وزیر راه و شهرسازی؛

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منصوب شد

وزیر امضاء محمدمهدی حیدری در حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی به عنوان سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدمهدی حیدری در حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی به عنوان سرپرست جدید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منصوب شد.

طی حکمی از سوی رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، محمدمهدی حیدری به عنوان سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منصوب شد. 

پیش از این علیرضا قاری‌قرآن سکان هدایت مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی را در دست داشت.