شناسهٔ خبر: 17252 - سرویس ریلی
نسخه قابل چاپ

آشنایی با مرام‌نامه ایمنی ریلی

قطار متن کامل مرام‌نامه ایمنی ریلی به شرح زیر است.

"من با آگاهی كامل از نقش و تأثیر ایمنی در سلامتی،  رفاه و آسایش انسان، حفظ جهان هستی از آلودگی های زیست محیطی و تأمین شادی پایدار و درازمدت دیگران و خود (به عنوان عضوی از خانواده ریلی)، به پروردگار جهان و انسان متعهد می گردم كه همواره در سراسر زندگی شغلی، حرفه ای و اجتماعی خود بدین مرام نامه وفادار باشم.

به انسان، به عنوان یك موجود صاحب خرد و شگفت انگیزترین پدیدة آفرینش بیندیشم، صدیق و واقع بین بوده و اقدامات ضروری به منظور ایمن تر شدن حمل و نقل ریلی را انجام دهم.

دانش ایمنی و تجربة حرفه ای خود را كه میراث مشترك بشری است مغتنم دانسته و آنها را با ابتكار، خلاقیت و نوآوری در طراحی، برنامه ریزی و اجرا به كار بندم و كوشش كنم تا آن را به روز نگه داشته در حد توان به گنجینه دانش و تجربیات سودمند بیفزایم.

در تمام فعالیت های مرتبط با ایمنی ریلی صداقت، دقت، نظم، عدالت، سرعت عمل، حفظ منافع ایمنی ریلی را مد نظر قرار داده و سلامت و ایمنی پرسنل ریلی، عابران و همجواران خط را مد نظر داشته نسبت به آنان مهربان، دلسوز و متعهد باشم.

سرمایه‌های ریلی چون ناوگان ریلی، تاسیسات ریلی، خط و کارکنان راه آهن را سرمایه های ملی دانسته، در حفظ و ایمنی آنها كوشش نمایم.

از كوشش های ارتقای فرهنگ ایمنی و فعالیت های اجتماعی كه به منظور توسعة ایمنی ریلی و سلامت عمومی انجام می گیرد استقبال نموده و در آنها شركت نمایم.

در انجام وظایف حرفه ای محوله، فردی متعهد، مسئولیت پذیر و مشاركت پذیر باشم.

همكاران خود را تشویق به رعایت فرهنگ، استانداردها، مقررات و دستورالعمل های ایمنی نمایم.

خدایا ؛

از تو می‌خواهم مرا در انجام رسالتم که همانا حفظ و ارتقای ایمنی ریلی است، به بهترین نحو یاری فرمایی تا بتوانم از مردم و نیز پرسنل و اموال راه آهن در برابر مخاطرات و حوادث دفاع نمایم."

نظر شما