شناسهٔ خبر: 22750 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در بابلسر صورت گرفت؛

آغاز دومین همایش‌ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین/ سخنرانی معاون وزیر راه و شهرسازی در دانشگاه مازندران

فضای خردمندانه دومین همایش ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین در حالی با سخنرانی معاون وزیر راه و شهرسازی تا دقایقی دیگر در دانشگاه مازندران آغاز می‌شود که این همایش به مدت دو روز و با هدف ساماندهی به فضای سرزمین و استفاده بهینه از زمین در استان‌های شمالی است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دومین همایش ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین با بیان چالش‌ها و راهبردها و با تاکید بر استان‌های‌شمالی کشور طی امروز و فردا در دانشگاه مازندران، شهر بابلسر برگزار می‌شود.

محورهای این همایش شامل؛ روندها و الگوهای تغییرات کالبدی و زیست محیطی با تاکید بر تغییر و تبدیل کاربری زمین‌های کشاورزی و جنگلی در شهرها و نواحی پیراشهری با تاکید بر استان های شمالی، روندها و چالش های جمعیت شناختی و جامعه شناختی موثر بر شکل گیری چالش های کالبدی و زیست محیطی و روندها و چالش های اقتصادی و مالی موثر بر شکل گیری الگوی موجود مدیریت فضای سرزمین است.

همچنین از دیگر محورهای این همایش می توان به نقش نهادها و نظام های سیاستگذاری، اجرا و کنترل طرح های توسعه شهری و منطقه ای (دولتی و عمومی) در مدیریت خردمندانه فضای سرزمین، نقش طرح های ملی، منطقه ای و محلی در مدیریت خردمندانه فضای سرزمین، تحلیل نقش نظام های مدیریت و حکومت محلی و فرامحلی در شکل گیری الگوی موجود مدیریت فضای سرزمین، مالیه ناپایدار شهری و روستایی و تاثیر آن بر روند فزاینده تبدیل کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی در سطوح شهری و پیراشهری و در نهایت وجود تفرق در مدیرت قلمرویی و نقش آن در شکل گیری الگوی موجود اشاره کرد.

همچنین اهداف این همایش شامل ۹ هدفِ دسترسی به چشم‌اندازی روشن در خصوص مدیریت خردمندانه سرزمین، ارزیابی برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در مدیریت فضای سرزمین، توجه به هم‌افزایی نقش بخش‌های مختلف حاکمیت در مدیریت منابع‌طبیعی و محیط مصنوع، ترویج و آگاهی‌بخشی در خصوص چالش‌ها و راهبردهای مدیریت فضای سرزمین است.

از دیگر اهداف این همایش نیز می‌توان به بهره‌گیری از ظرفیت جامعه علمی به منظور مدیریت خردمندانه و تحقق توسعه پایدار، بررسی توزیع فعالیت و اسکان در پهنه سرزمین، جامع‌نگری، دوراندیشی، کل‌گرایی، کیفیت‌گرایی و سازماندهی فضای کل کشور، برقراری عدالت فضایی در پهنه سرزمین در جهت نیل به کارآیی بهینه و تعیین چالش‌های برنامه‌ریزی و مدیریت بهره‌برداری پایدار از فضای سرزمین اشاره کرد.

گفتنی است این همایش امروز و فردا (۹ و ۱۰ خردادماه) در سالن همایش‌های دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران در شهر بابلسر برگزار می‌شود.

بر اساس جدول زمانبندی، در نخستین روز همایش، پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری و مدیران کل وی در حوزه طرح‌های کالبدی و معماری و بافت‌های واجد ارزش خانم‌ها زهره داودپور و فرزانه صادق‌مالواجرد نیز حضور دارند. همچنین از دیگر سخنرانان روز نخست (۹ خردادماه) رئیس دانشگاه مازندران است.

بر اساس جدول زمانبندی برنامه بدین شرح است؛

عنوان کارگاه

رئیس

سخنرانان

نمایندگان دانشگاه، حرفه و دولت

تحلیل اقتصادی و مالی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین

____

حبیب‌اله طاهرخانی، حیمده امکچی و کمال اطهاری

نماینده دانشگاه: نورالدین شریفی

نماینده حرفه: فردین یزدانی

نماینده دولتی: امیدعلی پارسا

تحلیل اجتماعی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین

نوین تولایی

حسین ایمانی جاجرمی، محمد شارع پور و جواد مهدیزاده

نماینده دانشگاه: نورالدین شریفی

نماینده حرفه: فردین یزدانی

نماینده دولتی: امیدعلی پارسا

تحلیل زیست‌محیطی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین

احمدرضا یاوری

ناصر براتی، عبدالرسول سلمان ماهینی و احمدرضا یاوری

نماینده دانشگاه: نورالدین شریفی

نماینده حرفه: فردین یزدانی

نماینده دولتی: امیدعلی پارسا

تحلیل کالبدی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین

محمدرضا حائری

ناصر عظیمی، محمدرضا حائری، محمدرضا حق‌جو و زهره داودپور

نماینده دانشگاه: نورالدین شریفی

نماینده حرفه: فردین یزدانی

نماینده دولتی: امیدعلی پارسا

تحلیل مدیریتی و برنامه‌ریزی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین

زهره دانشپور

اسفندیار زبردست، ایرج اسدی، ناصر برک‌پور و احمد سعیدنیا

نماینده دانشگاه: هاشم داداش پورو محمدمهدی عزیزی

نماینده حرفه: غلامرضا کاظمیان

نماینده دولتی: مرتضی جابری

نظر شما