شناسهٔ خبر: 73241 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

سرپرست دفتر تهران برنامه اسکان بشر ملل متحد مطرح کرد؛

ضرورت تغییر دیدگاه‌ها نسبت به مقاوم‌سازی و تاب‌آور کردن بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی

مهمت امین آکدوکان سرپرست دفتر تهران برنامه اسکان بشر ملل با تاکید بر اینکه ضرورت دارد تا دیدگاه‌ها نسبت به مقاوم‌سازی و تاب‌آور کردن بیمارستان‌ها تغییر یابد، گفت: در تهیه و تدوین طرح بهتاب (تاب‌آور کردن بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی) بیش از ۴۰۰ نفر تلاش کردند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهمت امین آکدوگان سرپرست دفتر تهران برنامه اسکان بشر ملل متحد در نخستین کنفرانس بین‌المللی تاب‌آوری بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی با اشاره به حمایت مالی دولت ژاپن و فعالیت و همراهی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و وزارت بهداشت در برگزاری کنفرانس فوق، گفت: در تهیه و تدوین طرح بهتاب (تاب‌آور کردن بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی) بیش از ۴۰۰ نفر تلاش و کوشش کرده‌اند.

سرپرست دفتر تهران برنامه اسکان بشر ملل متحد افزود: تجربه‌های گذشته نشان داد که مقاوم‌سازی بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی بسیار حائز اهمیت است و بیش از ساخت و احداث بیمارستان های جدید اهمیت دارد. زیرا از یکسو هزینه‌های کمتری را به کشور متحمل می کند و از سوی دیگر ساخت بیمارستان ها و عملکرد آنها نشان داده که باید بر روی مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بیمارستانی موجود، تمرکز بیشتری معطوف شود.

آکدوگان با اشاره به اینکه در ایران بهسازی و مقاوم‌سازی با رویکرد تاب‌آوری چندان مورد توجه نیست و احداث اولویت بیشتری دارد در حالیکه تجربه‌های موفق حاکی از آن است که باید مقاوم سازی و بهسازی با رویکرد تاب‌آوری در اولویت قرار بگیرد، ادامه داد: ضرورت دارد تا دیدگاه ها نسبت به مقاوم سازی و تاب آوری مراکز حیاتی و بیمارستان‌ها تغییر پیدا کند.

وی در عین حال همکاری وزارت خانه های بهداشت و راه را در اجرای طرح بهتاب همکاری مناسبی خواند.