شناسهٔ خبر: 80328 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

وزیر راه و شهرسازی در پیامی روز ملی معماری را تبریک گفت

معماری وزیر راه و شهرسازی در پیامی روز ملی معمار را به جامعه معماران این سرزمین تبریک و بر نقش و جایگاه آنان در جامعه در راستای ارتقای سطح کیفیت زندگی شهروندان، تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در پیامی روز معمار را تبریک گفت. متن این پیام، به شرح زیر است:

به نام یگانه معمار هستی

معماری آمیخته و فرآیندی است از: علم و هنر، ذوق و سلیقه، اعتقاد و ایمان و مهارت های خاص که در راستای تمدن و فرهنگ و در رهگذر تاریخ، زبان گویای زمانه خویش است.

معماری بسان یک «صناعت» مبتنی است بر نظر و عمل. این دو را می توان دو جزء سازنده هر صناعت به شمار آورد. تعالی هنر و اثر معماری، هم به سلامت این دو وابسته است و هم به تعادل میان آنها. یکی از مهم ترین وجوه این دو ساحت در معماری، «طبیعت» است. معمار، با سیر در نظام جهان و دریافت نظم مستتر در آن، می کوشد آن را با موضوع تجربه و زیست انسان بیامیزد و پس ازآن با «هنر معماری» در جهان تصرف کند و معماری خود را به منصه ظهور برساند. این مهم، شأن و جایگاه معمار و فعل معماری را در جهت رشد و تعالی چند سویه فرهنگ و هنر و جامعه را بیش از پیش نشان می دهد.

ازاین رو و به پاسداشت روز ملی معمار، ضمن تبریک این روز به جامعه معماران عزیز این سرزمین و همکاران معمار در مجموعه وزارت راه و شهرسازی، امید آن می رود نظر به نقش و جایگاه آنان در جامعه، با اتکا به اندیشه های مستور در تاریخ و فرهنگ ایران اسلامی، در راستای ارتقا سطح کیفیت زندگی خصوصی و عمومی شهروندان، تلاش مضاعف صورت پذیرد.

محمد اسلامی

وزیر راه و شهرسازی