معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

 • معماری ۱۳۹۹-۰۲-۰۳ ۱۸:۲۰

  وزیر راه و شهرسازی در پیامی روز ملی معماری را تبریک گفت

  وزیر راه و شهرسازی در پیامی روز ملی معمار را به جامعه معماران این سرزمین تبریک و بر نقش و جایگاه آنان در جامعه در راستای ارتقای سطح کیفیت زندگی شهروندان، تاکید کرد.

 • بازدید ۱۳۹۸-۱۱-۰۶ ۱۴:۰۵

  معاون وزیر راه و شهرسازی در سفر به بندرعباس تاکید کرد

  لزوم به روز شدن سنت در معماری شهرهای ساحلی

  دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی ایران گفت: درخصوص آنچه که در شهرهای بندری ایران اتفاق می افتد، ارتباط مستقیم و تاثیری که دریا و ساحل روی زندگی پیرامونی دارد، یک مساله بسیار مهم است.

 • فرزانه صادق مالواجرد ۱۳۹۸-۱۰-۲۴ ۱۴:۴۹

  معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی در سفر به خوزستان تاکید کرد

  تغییر کاربری اراضی ۲۵ هکتاری منطقه سپیدار اهواز برای تولید مسکن

  معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی در سفر به خوزستان ضمن بازدید از شهرهای مختلف این استان بر تغییر کاربری اراضی ۲۵ هکتاری منطقه سپیدار اهواز برای تولید مسکن تاکید کرد.