شناسهٔ خبر: 94720 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

کارنامه ۸ ساله وزارت راه و شهرسازی؛

احداث بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر راه ترانزیتی و ۳۵۰۰ کیلومتر راه اصلی در دولت تدبیر و امید/ افزایش ۱۰۰۰ کیلومتری راه‌های روستایی

کرمانشاه - راه روستایی آمارهای راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور طی سال های ۹۲ تا ۹۹ نشان می دهد، در بخش راه های روستایی(آسفالت و شوسه) در سال ۹۲ که حدود ۱۲۹ هزار و ۵۳۴ کیلومتربوده است در سال ۹۹ به ۱۳۵ هزارو ۵۴۰ کیلومتر رسیده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، طبق آمار و ارقام بررسی شده درباره میانگین ساخت آزادراه ها در کشور سال  ۹۲حدود ۲ هزار و ۲۰۳ کیلومتر آزادراه در کشور داشتیم که  در سال ۹۹  به حدود ۲ هزار و ۷۲۶ کیلومتر رسیده است.  در بخش راه های اصلی کشور نیز از میانگین ۲۱ هزارو ۶۲۸ کیلومتر در سال ۹۲ به حدود ۲۵ هزار و ۱۹۳ کیلومتر رسیده که رشد قابل توجهی یافته است.

در بخش راه های ترانزیتی  در سال ۹۲ میانگین ۲۴ هزار و ۳۳ کیلومتر بوده است که در سال ۹۹  به۲۵ هزار و ۳۲۹ کیلومتر رسیده است.  در بخش راه های روستایی(آسفالت و شوسه) در سال۹۲ که ١٢٩ هزار و ۵۳۴ کیلومتربوده است که در سال ۹۹ به ۱۳۵ هزا رو ۵۴۰ کیلومتر رسیده است.  طول کل راه های برون شهری دارای روشنایی در سطح کشور  سه هزار و ۸۵۴ کیلومتر بوده است که در سال ۹۹ به ۵ هزار و ۳۶۰ کیلومتر رسیده است.

همچنین طول آزادراه های دارای روشنایی ۵۲۳ کیلومتر در سال ۹۲ بوده است که در سال ۹۹ به ۶۷۰ کیلومتر افزایش یافته است. طول بزرگراه های دارای روشنایی نیز ۲ هزار و ۱۰۰ کیلومتر بوده است که در سال ۹۹ به ۳ هزار و ۲۶۰ کیلومتر رسیده است.

تعداد راهدارخانه های فعال موجود در سطح کشور نیز ۶۶۵ مورد بوده است که در سال ۹۹ به یک هزار و ۵۹ مورد افزایشیافته است.  براین اساس، تعداد نقاط پر حادثه رفع شده در جاده های کشور (نقطه، مقطع، تقاطع) ۶۴۸ مورد بوده که در سال ۹۹ به ۵۲۸ مورد رسیده است.

روکش آسفالت  راه های اصلی و شریانی کشور در سال ۹۲ حدود ۵ هزار و ۱۸۸ کیلومتر بوده است که در سال ۹۹ به ۲ هزار و ۸۳۹ کیلومتر رسیده است.  درباره عملکرد بخش آسفالت در جاده های کشور نیز آمار و ارقام نشان می دهد در سال ۹۲ حدود ۱۰ هزار و ۱۴۴ هزارتن انجام شده بود که  در سال ۹۹ این رقم شش هزار و ۷۷۸ هزار تن گزارش شده است.

در سال ۹۲  حدود ۲۱۰ هزار علایم اخطاری، مسیر نما و غیره در محورهای شریانی کشور نصب شده بوده و در سال ۹۹ به حدود ۲۷۹ مورد رسیده است. همچنین در ۵۵۴ کیلومتر از محورهای شریانی کشور نصب حفاظ صورت گرفته بود که درسال ۹۹ به حدود ۷۱۵کیلومتر رسیده است.  در زمینه اجرای خط کشی راه ها در محورهای شریانی کشور در سال ۹۲ حدود ۸۵ هزار و ۲۱ کیلومتر بوده است که در سال ۹۹ به ۶۰ هزار و ۸۳۱ کیلومتر رسیده است.

برپایه این گزارش، تعداددستگاه های ترددشمار برخط در سطح کشور در سال ۹۲ حدود یک هزار و ۱۹۷ عدد بوده است که در سال ۹۹ به ۲ هزار و ۴۶۹ مورد رسیده است. همچنین تعداد تابلوهای پیام نمای متغیر (VMS)  در سطح کشور۱۹۳ مورد بودکه که در سال ۹۹ به ۲۱۲ عدد رسیده است.

تعداد دوربین های نظارت تصویری در سطح کشور ۵۸۴ مورد در سال ۹۲ بوده است که در سال ۹۹ به ۸۵۸ مورد رسیده است و تعداد دوربین های کنترل سرعت ثابت در سطح کشور ۳۸۲ مورد  بوده که در سال ۹۹ به یک هزار و ۶۹۴ عدد رسیده است.

لازم به ذکر است، در سال ۹۲حدود ۱۸ عدد سیستم توزین حین حرکت (WIM)  در سطح کشور گزارش شده است که در سال ۹۹ به ۶۰ عدد رسیده است.​ در سال ۹۲ حدود ۶۳ پایانه باری فعال در سطح کشور ثبت شده است که در سال ۹۹ به ۸۰ عدد رسیده است و تعداد پایانه های مسافری عمومی فعال در سطح کشور ۲۹۲ عدد  در سال ۹۲ بوده که به ۳۰۹ عدد در سال ۹۹ رسیده است.