ترافیک سنگین

کل اخبار:912

 • وضعیت ترافیکی و جوی راههای کشور ۱۴۰۲-۰۵-۰۸ ۱۵:۲۹

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۵هشتم مرداد؛

  بشنوید| تردد از محور هراز تا اطلاع بعدی ممنوع است

  گزارش آخرین وضعیت جوی کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۱۳:۱۲

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۳ سوم مرداد؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در محور هراز

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • تردد ۱۴۰۲-۰۵-۰۳ ۰۹:۲۱

  کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور خبر داد؛

  ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران

  کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشوردر خصوص آخرین وضعیت ترافیکی گفت: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج محدوده مهرشهر و حدفاصل ساسانی تا پل کلاک، ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران حدفاصل شهریار تا شهرقدس، ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج – قزوین محدوده مهرویلا و ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج – تهران محدوده وردآورد گزارش شده است.

 • ترافیک سنگین خودروها در محور مهران به ایلام ۱۴۰۲-۰۵-۰۱ ۰۹:۵۹

  کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

  ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج

  کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج و محور شهریار – تهران خبر داد.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۵-۰۱ ۰۹:۲۶

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۹ اول مرداد؛

  بشنوید| تردد روان در محورهای شمالی

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۴-۳۱ ۱۵:۳۱

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۵سی و یکم تیر؛

  بشنوید|ترافیک سنگین در محور چالوس

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۴-۳۱ ۰۹:۱۵

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۹سی و یکم تیر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۴-۲۹ ۱۳:۳۱

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۳ بیست‌ و نهم تیر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در آزادراه کرج_قزوین

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۴-۲۹ ۰۹:۲۱

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۹ بیست‌ و نهم تیر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در آزادراه‌های قزوین-کرج و تهران_قم

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۴-۲۷ ۱۳:۱۴

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۳ بیست‌ و هفتم تیر؛

  بشنوید|ترافیک سنگین در محور چالوس

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • تردد 21 ميليون وسيله نقليه از ابتداي سفرهاي نوروزي در استان اصفهان ۱۴۰۲-۰۴-۲۷ ۰۹:۴۳

  کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

  ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران

  کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک - ترافیک سنگین در آزادراه ساوه – تهران محدوده نسیم شهر - ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع گزارش شده است.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۴-۲۵ ۱۵:۱۴

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۵ بیست‌ و پنجم تیر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در آزادراه قزوین_کرج

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۴-۲۵ ۱۳:۲۳

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت۱۳ بیست‌ و پنجم تیر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در آزادراه قزوین_کرج

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • تردد وسایل نقلیه ۱۴۰۲-۰۴-۲۵ ۰۹:۳۵

  کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور خبر داد؛

  ترافیک سنگین در محور تهران - شهریار

  کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت:ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج محدوده پل فردیس - ترافیک سنگین در محور تهران - شهریار حدفاصل میدان معادن تا شهرقدس گزارش شده است.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۴-۲۵ ۰۹:۲۵

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت۹ بیست‌ و پنجم تیر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۴-۲۰ ۱۳:۳۸

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۳ بیستم تیر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در محورهای پردیس_تهران و بومهن_تهران

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۴-۱۸ ۱۵:۱۹

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۵ هجدهم تیر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در آزادراه کرج_قزوین و بالعکس

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۴-۱۸ ۱۳:۱۰

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۳ هجدهم تیر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در آزادراه تهران- کرج- قزوین

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۴-۱۵ ۱۵:۵۵

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۵ پانزدهم تیر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در محور تهران_کرج_قزوین

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۴-۱۵ ۰۹:۴۸

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۹ پانزدهم تیر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در آزادراه ساوه_تهران

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۴-۱۱ ۱۵:۱۶

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۵ یازدهم تیر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در آزادراه قزوین- کرج/ بارش باران در برخی از محورهای مازندران و گیلان

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۴-۱۱ ۱۳:۱۰

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۳ یازدهم تیر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در محور هراز

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۴-۱۰ ۰۹:۲۰

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۹ دهم تیر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در آزادراه پردیس_تهران و محور هراز

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۴-۰۹ ۱۵:۲۵

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۵ نهم تیر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در محور هراز و آزادراه پردیس_ تهران

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۴-۰۹ ۰۹:۲۴

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۹ نهم تیر؛

  بشنوید| تردد روان در محورهای شمالی

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • تردد وسایل نقلیه ۱۴۰۲-۰۴-۰۸ ۰۹:۲۲

  کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

  ترافیک سنگین در محورهای هراز، چالوس و فیروزکوه

  کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محورهای شمالی خبر داد.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۴-۰۶ ۱۳:۳۹

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۳ ششم تیر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در محور فیروزکوه و تهران_پردیس

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • تردد خودرو در محورهای مواصلاتی البرز ۱۴۰۲-۰۴-۰۶ ۱۰:۰۰

  کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

  ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران

  کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران حدفاصل میدان معادن تا شهرقدس - ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین-کرج حدفاصل استاندارد تا پل کلاک - ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج - قزوین حدفاصل مهرویلا تا گلشهر و محدوده حصارک گزارش شده است.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۴-۰۴ ۱۳:۳۴

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۳ چهارم تیر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در آزادراه قزوین- کرج

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۴-۰۳ ۱۳:۳۹

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۳ سوم تیر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در محور هراز و فیروزکوه

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.