بارورسازی ابرها

کل اخبار:1

  • بارورکردن ابر- ابر ۱۳۹۸-۰۹-۱۰ ۱۹:۴۲

    رییس سازمان هواشناسی:

    بارورسازی ابرها روش موفقی نیست

    رییس سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه بارورسازی ابرها روش موفقی نیست، گفت: این روش در دنیا کارساز نبوده است.