بازدید فنی ناوگان باری خراسان جنوبی

کل اخبار:1

  • مسعود قاسمی معاونت توسعه مدیریت و منابع خراسان جنوبی.jpg ۱۴۰۱-۰۵-۲۲ ۱۴:۱۸

    از ابتدای سال صورت گرفت؛

    معاینه فنی بیش از ۱۱ هزار خوردو سنگین در خراسان جنوبی

    معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: طی ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۱۲۷۳ وسیله نقلیه سنگین و نیمه سنگین به مراکز معاینه فنی خراسان جنوبی مراجعه کردند.