حسن امجدی

 • فرودگاه اصفهان ۱۳۹۹-۰۴-۲۹ ۱۳:۴۶

  مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان خبر داد

  از سرگیری پروازهای خارجی فرودگاه اصفهان

  مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان از آغاز مجدد پروازهای خارجی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان خبر داد.

 • فرودگاه اصفهان ۱۳۹۹-۰۳-۱۹ ۱۱:۰۱

  مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان خبر داد

  افزایش تدریجی پروازهای فرودگاه اصفهان

  مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان از افزایش تدریجی پروازهای داخلی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان بعد از کاهش محدودیت‌های بوجود آمده به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر داد.