شناسهٔ خبر: 170353 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

با پیگیری و دستور کمیته پایش نهضت ملی مسکن گلستان محقق شد؛

تخصیص تسهیلات بانکی به پروژه ۱۲۶۰ واحدی سایت آسایش گرگان

راه و شهرسازی گلستان طی اقدامات کمیته پایش نهضت ملی مسکن در استان دستورات لازم برای تخصیص تسهیلات بانکی به پروژه هزار و ۲۶۰ واحدی نهضت ملی مسکن گرگان صادر شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (گلستان)، در راستای نظارت کمیته پایش نهضت ملی مسکن بر پروژه‌های مسکن استان، مشکلات موجود در پروژه نهضت ملی مسکن تراز ایستا مهر گرگان احصاء و دستورات لازم برای رفع موانع موجود در اجرای پروژه صادر شد.

طی این بازدید مقرر شد سازندگان پروژه نواقص موجود در پرونده را برطرف تا با اهتمام و همکاری شبکه بانکی تخصیص تسهیلات به پروژه تسریع یابد.

سازندگان این پروژه همچنین موظف شدند برنامه زمان‌بندی متناسب و مورد تایید اداره کل راه و شهرسازی را ارائه و فعالیت‌های خود را سرعت دهد.

گفتنی است تیم پایش نهضت ملی مسکن گلستان به دستور علی محمد زنگانه استاندار گلستان تشکیل شده و با بازدیدهای مستمر از پروژه‌های مسکن استان نقش اثرگذاری بر تسریع عملیات اجرایی پروژه‌ها دارد.