شناسهٔ خبر: 50440 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

۱۰ اقدام مؤثر شرکت عمران و بهسازی شهری ایران-۸

شناسایی و ایجاد ظرفیت‌های نهادی از طریق تبیین مفهوم نهادهای توسعه‌گر و تسهیل‌گر

بافت فرسوده شهرستان بروجرد در استان لرستان طبق گزارش ارائه شده از سوی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران شناسایی و ایجاد ظرفیت های نهادی از طریق تبیین مفهوم نهادهای توسعه‌گر و تسهیل‌گر به عنوان محورهای مدیریت برنامه‌های اجرایی به عنوان یکی از ۱۰ اقدام مؤثر این شرکت در طول دولت تدبیر و امید به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عملیاتی کردن فرآیند بازآفرینی مستلزم شناسائی دقیق کنشگران اصلی، تبیین نقش هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای ذی مدخل و ایجاد و تقویت ظرفیت‌های مدیریتی و نهادی لازم برای پذیرش این نقش و در صورت عدم وجود ساختار مورد نظر ، نهادسازی است.

در این راستا مهم ترین و کلیدی ترین نقش آفرینان دراین فرآیند، مردم، ساکنان مناطق هدف و شهروندان هستند.

گفتنی است در ارکان این نظام سه جایگاه ویژه مورد توجه بوده است : دولت به عنوان سیاستگذار ، حمایت کننده و تسهیل گر ، شهرداریها به عنوان نهاد محوری مدیریت برنامه‌های عملیاتی و بخش خصوصی به عنوان مجری .

همچنین دخیلان توسعه در چهار سطح قابل دسته­‌بندی هستند، دخیلان مستقیم یا اولین؛ شهروندان و ساکنان،دخیلان دومین؛سازمان­‌ها و نهادهای مردمی و بخش خصوصی و دخیلان سومین و چهارمین به‌ترتیب؛ مدیران تأثیرگذار محلی و سیاستگذاران و مدیریت عالی.

در همین راستا نهاد توسعه محله و در سطح پایینتر آن، مرکز توسعه محله به عنوان حلقه‌های اتصال میان دخیلان چهارگانه، بسترهای اجتماعی و نهادی برنامه ریزی مشارکتی را فراهم کرده و اثربخشی عملکرد آنان در اقدامات توسعه‌ای را افزایش می دهند.

بر این اساس مرکز و نهاد توسعه محله، مراکز راهبری توسعه محلات شهری هستند که طی فرآیندهای تصمیم­‌سازی، برنامه­ریزی و تصمیم­گیری از پایین به بالا، مکانیسمِ بازآفرینی در محلات را برنامه­ریزی، پایش و ارزیابی می‌کنند.

تهیه و تصویب سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارامد شهری

سازماندهی و تشکیل دفتر ستاد ملی بازآفرینی در راستای تشکیل شبکه همکاری مشترک در سطح کشور

طرح‌ریزی بازآفرینی شهری از طریق تهیه دستورالعمل شناسایی بافت‌های هدف

فراهم کردن ابزارهای مالی و حقوقی پشتیبان برنامه‌های بازآفرینی شهری

فراهم کردن ابزارهای مالی و حقوقی پشتیبان برنامه‌های بازآفرینی شهری/ راه اندازی سامانه مدیریت املاک, سامانه EPM

اجرای بیش از ۶۰۰ پروژه نوسازی، توسعه خدمات و زیرساخت‏‌های شهری

نظر شما