بانوان

  • مهناز بهرامی ۱۳۹۹-۰۲-۲۶ ۰۹:۵۱

    گفت و گوی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با تنها بانوی راهدار کشور

    بانوی هنرمندی که یکه تاز جاده‌ها و راه‌هاست

    مهناز، قالیباف خوبی است، نقش و نگار دلفریب قالی را خوب می شناسد اما می داند که جایش در کنار دار قالی نیست، می داند که باید به فراسوی خانه و دار قالی برود. جاده اسم او را فریاد می زند، وقت رفتن است.