شناسهٔ خبر: 120906 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مروری بر عملکرد سازمان مجری در ساخت ساختمان‌های عمومی؛

۱۴ بیمارستان با یکهزار و ۲۸۰ تخت در استان اصفهان و سمنان ساخته شد

بیمارستان دامغان سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی در دو استان اصفهان و سمنان در مجموع ۱۴ بیمارستان با مجموع یکهزار و ۲۸۰ تخت بیمارستانی احداث کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بخشی از مسئولیت‌های سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی احداث بیمارستان‌ها و ساختمان‌های مهم و دولتی در اقصی نقاط کشور است. احداث بیمارستان‌ها و ساختمان‌های عمومی در ایام کرونا و همچنین احداث بیمارستان در مناطق مختلف کشور از جمله مناطقی که سرانه بهداشتی و درمانی آنها پایین بوده است بخش مهم اقدامات سازمان مجری طی سالیان گذشته تاکنون به شمار می‌رود.

در این گزارش ساخت ساختمان‌های مهم دولتی توسط سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی در استان‌های اصفهان و سمنان بررسی می‌شود.

احداث ۱۱ بیمارستان با ۵۹۱ تختی در استان اصفهان

استان اصفهان- سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسسیات عمومی و دولتی در استان اصفهان بیمارستان‌های متعددی را احداث کرد. از جمله این بیمارستان‌ها می‌توان به بیمارستان ۵۰ تختی قمشه در زیربنای ۲ هزار و ۹۰۰ مترمربع، بیمارستان ۹۶ تختی شاهین شهر در زیربنای ۱۰ هزارو ۶۷۳ مترمربع، مطالعه و احداث مرکز بهداشتی درمانی شبانه‌روزی دولت آباد با ۱۳ تخت درزیربنای یکهزار و ۳۰۰ مترمربع، مطالعه و احداث مرکز بهداشتی درمانی شبانه‌روزی درچه پیاز با ۱۳ تخت در زیربنای یکهزار و ۳۰۰ مترمربع، مطالعه و احداث مرکز بهداشتی درمانی گلدشت با ۱۳ تخت در زیربنای یکهزار و ۳۰۰ مترمربع، مطالعه و احداث مرکز بهداشتی درمانی شبانه‌روزی قهدریجان با ۱۳ تخت در زیربنای یکهزار و ۳۰۰ مترمربع، مطالعه و احداث مرکز بهداشتی درمانی شبانه‌روزی رهنان با ۱۳ تخت در زیربنای یکهزار و ۳۰۰  مترمربع اشاره کرد.

 ۱۴ بیمارستان با یکهزار و ۲۸۰ تخت در استان اصفهان و سمنان ساخته شد
بیمارستان ۱۳۶ تختی شفا در کلیشاد

همچنین مطالعه و احداث بیمارستان ۳۵ تختی شهرستان دهاقان در زیربنای ۳ هزار و ۵۳۴ مترمربع، احداث بیمارستان ۱۳۶ تختی کلیشاد در زیربنای ۱۲ هزار و ۹۹۵ مترمربع، بیمارستان ۳۵ تختی چادگان در زیربنای ۳ هزار و ۵۸۹ مترمربع، بیمارستان ۱۷۴ تختی خمینی شهر در زیربنای ۱۲ هزار و ۹۹۵ مترمربع، از دیگر بیمارستان‌هایی است که توسط سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی در استان اصفهان احداث شد.

سازمان مجری در استان اصفهان ساختمان‌های عمومی را نیز احداث کرد که این ساختمان‌ها شامل ساختمان دیوان محاسبات اصفهان در زیربنای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع، تکمیل ساختمان ادراه کل تربیت بدنی استان اصفهان در زیربنای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع، خانه‌های بیمارستانی دلیجان در زیربنای یکهزار مترمربع، خانه‌های سازمانی بیمارستان فریدون‌شهر در زیربنای یکهزار مترمربع وخانه‌های سازمانی بیمارستان اردستان در زیربنای یکهزار مترمربع است.

۳ بیمارستان با ۶۸۹ تخت در استان سمنان احداث شد

استان سمنان- سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی در استان سمنان مطالعه و احداث بیمارستان آموزشی ۳۱۳ تختی سمنان در زیربنای ۲۲ هزار مترمربع، تکمیل بیمارستان ۲۱۲ تختی دامغان در زیربنای ۲۱ هزار و ۳۲۱ مترمربع، بیمارستان ۱۶۴ تختی گرمسار در زیربنای ۱۴ هزار و ۶۲۵ مترمربع، را احداث کرد.

 ۱۴ بیمارستان با یکهزار و ۲۸۰ تخت در استان اصفهان و سمنان ساخته شد
بیمارستان آموزشی ۳۱۳ تختی سمنان

همچنین ساختمان دیوان محاسبات سمنان در زیربنای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع، ساختمان اداره کل منابع طبیعی استان سمنان در زیربنای ۳ هزار و ۳۰۰ مترمربع وسلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی سمنان در زیربنای ۲ هزار و ۳۳ مترمربع از دیگر ساختمان‌های عمومی است که توسط سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی ودولتی در استان سمنان احداث شد.

۲۴ بیمارستان با ۲هزار و ۸۸۵ تخت در ۳ استان نیمه جنوبی احداث و تحویل شد

۲۴ بیمارستان با ۲ هزار و ۵۵۲ تخت در سه استان نیمه غربی کشور تکمیل و احداث شد

احداث ۲۰ بیمارستان با ۲ هزار و ۷۷ تخت در سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد

احداث ۱۷ بیمارستان با یکهزار و ۸۴۶ تخت بیمارستانی در فارس و کرمان

احداث ۱۴ بیمارستان و مرکز درمانی با ۸۵۱ تخت در استان‌های قزوین، تهران و البرز

احداث ۲۴ بیمارستان با ۲ هزار و ۸۴۶ تخت بیمارستان در مازندران، گیلان و گلستان

احداث ۲۰ بیمارستان با ۲هزار و ۵۰۱تخت بیمارستانی در لرستان، همدان و مرکزی

۳۵ بیمارستان با ۲ هزار و ۴۲۴ تخت در خراسان‌شمالی، رضوی و جنوبی احداث شد

۲۷ بیمارستان با ۲هزار و ۷۱۴ تخت در آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی و اردبیل ساخته شد