• ۱۶ درس زلزله کرمانشاه به بهانه سالروز زلزله سال ۹۶

    ۱۶ درس زلزله کرمانشاه به بهانه سالروز زلزله سال ۹۶

    هر زلزله، درسي بزرگ براي آموختن است و در اين ميان زلزله هاي بزرگ و دهشتناک، درس هاي بزرگي را فرا داده و می‌دهند. درس‌هايی که طبق سنت ما، زود فراموش می‌شوند، درس هايی که نياز است بطور مرتب از طريق رسانه‌ها، تکرار شود تا ملکه ذهن‌ها شود؛ ملکه ذهن مردم، مهندسان، مديران و مسئولان.